Danh Thiếp Công Nghệ

Danh thiếp kỹ thuật số thông minh. Đẳng cấp chuyển đổi số

Tạo và tùy chỉnh danh thiếp kỹ thuật số phong cách và chia sẻ chúng với bất kỳ ai, gần hay xa. Thông minh, thanh lịch và giá cả phải chăng.

Xem thử

Tính năng

Nổi bậc

Phong cách thời hượng

Báo giá

Trial Plan

$0 / Dùng thử 7 ngày

 • Không giới hạn Bio
 • Nhiều giao diện
 • Không giới hạn Liên hệ/Trường tùy chỉnh
 • Không giới hạn Sản phẩm và Dịch vụ
 • Không giới hạn Danh mục đầu tư
 • Không giới hạn Nhận xét
 • QR Code
 • Ẩn thương hiệu
 • Không giới hạn Gallery
 • Form liên hệ
Normal

$9 / Năm

 • 2 Bio
 • 20 Liên hệ/Trường tùy chỉnh
 • 20 Sản phẩm và Dịch vụ
 • 20 Danh mục đầu tư
 • 20 Nhận xét
 • 20 Gallery
 • Custom Sections
 • QR Code
 • Ẩn thương hiệu
 • Form liên hệ
 • Support
 • No Ads
 • Custom JS, CSS
 • Search Engine Indexing
 • Nhiều giao diện
VIP

$35 / Một lần

 • 5 Bio
 • 50 Liên hệ/Trường tùy chỉnh
 • 50 Sản phẩm và Dịch vụ
 • 50 Danh mục đầu tư
 • 50 Nhận xét
 • Không giới hạn Gallery
 • 50 Custom Sections
 • QR Code
 • Ẩn thương hiệu
 • Form liên hệ
 • Support
 • No Ads
 • Custom JS, CSS
 • Search Engine Indexing
 • Nhiều giao diện
FriendBoss

$15 / Một lần

 • 1 Bio
 • 5 Liên hệ/Trường tùy chỉnh
 • 5 Sản phẩm và Dịch vụ
 • 5 Danh mục đầu tư
 • 5 Nhận xét
 • 10 Gallery
 • Custom Sections
 • QR Code
 • Ẩn thương hiệu
 • Form liên hệ
 • Support
 • No Ads
 • Custom JS, CSS
 • Search Engine Indexing
 • Nhiều giao diện

Liên hệ

Liên hệ
Họ tên
Email
Nhập tin nhắn của bạn