Danh thiếp kỹ thuật số thông minh. Đẳng cấp chuyển đổi số

Tạo và tùy chỉnh danh thiếp kỹ thuật số phong cách và chia sẻ chúng với bất kỳ ai, gần hay xa. Thông minh, thanh lịch và giá cả phải chăng.

Xem thử Tạo Bio của tôi

Tính năng

Nổi bậc

Phong cách thời hượng

Báo giá

Trial Plan

$0

Dùng thử 7 ngày
 • Tính năng
 • Không giới hạn Bio
 • Nhiều giao diện
 • Không giới hạn Liên hệ/Trường tùy chỉnh
 • Không giới hạn Sản phẩm và Dịch vụ
 • Không giới hạn Danh mục đầu tư
 • Không giới hạn Nhận xét
 • QR Code
 • Ẩn thương hiệu
 • Không giới hạn Gallery
 • Form liên hệ
Bắt đầu!

Normal

$9

Năm
 • Tính năng
 • 2 Bio
 • 20 Liên hệ/Trường tùy chỉnh
 • 20 Sản phẩm và Dịch vụ
 • 20 Danh mục đầu tư
 • 20 Nhận xét
 • 20 Gallery
 • Custom Sections
 • QR Code
 • Ẩn thương hiệu
 • Form liên hệ
 • Support
 • No Ads
 • Custom JS, CSS
 • Search Engine Indexing
 • Nhiều giao diện
Bắt đầu!

VIP

$35

Một lần
 • Tính năng
 • 5 Bio
 • 50 Liên hệ/Trường tùy chỉnh
 • 50 Sản phẩm và Dịch vụ
 • 50 Danh mục đầu tư
 • 50 Nhận xét
 • Không giới hạn Gallery
 • 50 Custom Sections
 • Không giới hạn Thành viên của đội
 • QR Code
 • Ẩn thương hiệu
 • Form liên hệ
 • Support
 • No Ads
 • Custom JS, CSS
 • Search Engine Indexing
 • Nhiều giao diện
 • Custom Domain
 • Custom Card Url
Bắt đầu!

Liên hệ